Stichting Woonzorg Flevoland continueert zorgverlening Stichting Roebia Zorg

Op 27 januari 2020 berichtte de curator al over het faillissement van Stichting Roebia Zorg en de gevolgen hiervan.

Inmiddels is er een geschikte partij gevonden om de zorgverlening en activiteiten van Roebia Zorg op een adequate wijze te continueren. Dit is Stichting Woonzorg Flevoland (www.woonzorgflevoland.nl).

De curator heeft er alle vertrouwen in dat met een doorstart door Woonzorg Flevoland de continuering van de zorg zoveel als mogelijk gewaarborgd is. Woonzorg Flevoland staat in de markt bekend als een betrouwbare partij die kwalitatief hoogwaardige zorg levert. De overgang zal op deze manier ook voor het grootste deel van de cliënten zo geruisloos mogelijk verlopen. Ook is Woonzorg Flevoland bereid aan een groot deel van het personeel van Roebia Zorg een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Woonzorg Flevoland is een financieel solide woonzorgorganisatie met een jarenlange reputatie op het gebied van zorg in Flevoland. Woonzorg Flevoland levert thuiszorg en verpleeghuiszorg in Lelystad en Almere. Hierdoor kan Woonzorg Flevoland de continuïteit van zorg op korte en lange termijn voor de cliënten en medewerkers garanderen. In het verleden heeft Woonzorg Flevoland ook intensief samengewerkt met Roebia Zorg in een project van Zilveren Kruis. Daardoor kent zij (een deel van) de medewerkers en de organisatie goed.

Woonzorg Flevoland is een belangrijke partner van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Deze partijen willen ook graag meewerken aan de overname door Woonzorg Flevoland van de zorg(contracten), onder meer vanwege de kwaliteit van de door Woonzorg Flevoland geleverde zorg.

Zowel het personeel als de cliënten van Roebia Zorg zijn al op de hoogte gesteld van de doorstart door Woonzorg Flevoland. De komende periode zal gebruikt worden om de daadwerkelijke overgang van zowel cliënten als personeel op zorgvuldige wijze te realiseren. De zorg zal tot aan de daadwerkelijke overgang nog vanuit Roebia Zorg worden verleend, waarbij Woonzorg Flevoland waar mogelijk al ondersteunend zal opereren.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de doorstart of het faillissement van Roebia Zorg in zijn algemeenheid, dan verzoekt de curator u vriendelijk die per e-mail te richten aan a.vandieren@vandiepen.com en / of m.vanderhoeven@vandiepen.com.  


Comments are closed.