Praat mee over de zorg van Roebia

Meepraten over de zorg van Roebia? Kan zorgverlening beter? Luisteren naar de cliënten? Goede ideeën? Opkomen voor de cliëntbelangen? Het kan allemaal in de Cliëntenraad!

De Cliëntenraad is onafhankelijk van Roebia en heel blij met leden die met goede ideeën komen. U kunt via de Cliëntenraad meepraten over het tot stand komen van besluiten van Roebia. De Cliëntenraad kan advies uitbrengen over plannen van Roebia en over zaken die de cliënten aangaat. Het doel van een Cliëntenraad is dan ook het behartigen van de collectieve belangen van de cliënten van Roebia.

In de Cliëntenraad kunnen cliënten zitting nemen, maar ook hun familie en/of mantelzorger.

Roebia organiseert zorg voor haar cliënten, voor u! Het is dan belangrijk  om deze plannen te bespreken met u de cliënten en/of uw familie. Wij vragen u dan ook om in de Cliëntenraad plaats te nemen en voor uw medemens op te komen.

Inhoud Cliëntenraad:

  • De Cliëntenraad beoordeelt wat de effecten zijn van het organisatie beleid op de, door u als cliënt te ontvangen, zorg- en dienstverlening.
  • De Cliëntenraad vergaderd 2-4x per jaar over de lopende zaken.
  • De Cliëntenraad communiceert naar de directie van het bedrijf als er veranderingen moeten plaatsvinden.
  • De Cliëntenraad behartigd de belangen van u als cliënt.

Aanmelden kan hier

Comments are closed.