Privacy aangescherpt

Almere, 25 mei 2018

Bij Stichting Roebia Zorg is de privacy aangescherpt, omdat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Wij hebben, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig.

Wat is er dan wel anders?

U kunt het uitvoerige Privacyreglement doorlezen, maar in het kort de belangrijkste punten:

  • AVG: Onze nieuwe privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 ingaat.
  • Transparant: We hebben een overzicht van de gegevens die we verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom.
  • Uw rechten: U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen
  • Ons interne privacy beleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is verder aangescherpt.
  • Al onze medewerkers zijn op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Er is een verwerkingenregister aangelegd.
  • We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Comments are closed.