Zorgverlening huidige cliënten gaat voorlopig door, ondanks faillissement

Op dinsdag 21 januari 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland Stichting Roebia Zorg failliet verklaard. Arjan van Dieren, werkzaam bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Utrecht, is hierbij aangesteld als curator.

De zorgverlening voor de huidige cliënten wordt voorlopig voortgezet. De curator heeft hieromtrent nauw contact met diverse stakeholders, zoals de zorgverzekeraars, de gemeente Almere en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op dit moment is de curator op zoek naar een nieuwe zorgaanbieder, die zoveel mogelijk bereid is de zorgverlening van Stichting Roebia Zorg met dezelfde medewerkers en onder dezelfde voorwaarden voort te zetten. Zodra hier duidelijkheid over bestaat, zullen cliënten van Stichting Roebia Zorg hiervan op de hoogte worden gesteld. Naar verwachting zal het wel enkele weken duren voor deze duidelijkheid er is. Cliënten kunnen vervolgens zelf de keuze maken of zij al dan niet cliënt willen worden bij de overnemende zorgaanbieder.

De curator verzoekt u vriendelijk vragen met betrekking tot het faillissement van Stichting Roebia Zorg zoveel mogelijk per e-mail aan hem te richten: a.vandieren@vandiepen.com. Hij zal er dan voor zorgen dat u een reactie krijgt. U dient er wel rekening mee te houden dat u niet direct een reactie krijgt, vanwege de drukte die het faillissement voor de curator en zijn medewerkers met zich brengt. De curator zal belangrijke informatie, bijvoorbeeld over een eventuele overname, ook via deze website kenbaar maken. Hij adviseert u dan ook deze in de gaten te houden.

Comments are closed.