24-uurszorg

Continue 24-uurszorg
Bij deze vorm van 24-uurszorg is er een medewerker van Roebia Zorg 24 uur aaneengesloten aanwezig bij u thuis. Dit kan voor één dag zijn, maar ook voor meerdere dagen achter elkaar. Een optimale continuïteit van de zorg staat hierbij voorop, samen met steun en hulp van familie.

24-uurs-blokzorg
Als er dagelijks een familielid, of iemand uit uw vrienden- en kennissenkring aanwezig is bij u, wordt er een andere manier van 24-uurszorg aangeboden. De zorgcoördinator bespreekt met u en uw familie welk deel van de dag de zorg overgenomen moet worden. Dit kan zowel overdag als ’s nachts zijn. Naast onze medewerker die de 24-uurszorg verleent, komt er naar behoefte een aantal keer per dag een verpleegkundige langs om de situatie te beoordelen. In geval van een verslechtering van de situatie, benadert de verpleegkundige de huisarts voor een extra huisbezoek of voor andere medicatie.

Aanvragen

Comments are closed.