Stage bij Roebia Zorg

stageRoebia heeft regelmatige beroepspraktijkvormingsplaatsen (stageplaatsen) voor de volgende opleidingen:

Zorgopleidingen kwalificatieniveau 3, 4 en 5;

Administratieve opleidingen kwalificatieniveau 2 en 3 (behalve medisch secretaresse).

Voor deze beroepspraktijkvormingsplaatsen zijn erkenningen afgegeven door de kenniscentra Calibris en ECABO, die eens in de vier jaar verlengd worden.