Wie is Roebia

Text Size:

Kleurrijke thuiszorg in Nederland

Wie is roebia
Roebia is er voor iedereen, waar u ook vandaan komt of waar u ook in gelooft. In ons zorgaanbod houden we rekening met verschillende culturele gebruiken rondom gezondheid, leefomstandigheden, generatiekloven en gewoonten. Wij begrijpen onze cliënten en daardoor ontstaat begrip en vertrouwen.

Kwaliteit
Roebia Zorg draait om kwaliteit en betrokkenheid. Kwaliteit is de fundering van onze zorg. Wij streven er dan ook altijd naar om kwaliteitszorg bij u thuis te leveren, zodat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven. Onze cliënten geven ons al jaren gemiddeld een 8 voor de kwaliteit van onze zorg.

Samen
Eenvoudige tot zeer complexe zorgvragen, Roebia Zorg kan u helpen. Vraag hulp bij het opstaan of kies voor gespecialiseerde verpleging. Bij ons gaat zorgverlening om wat u nodig heeft. Samen met u wordt het zorgpakket bepaald en een zorgplan opgesteld. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Bij ons heeft u dus zelf een bepalende stem in het verloop van de zorgverlening.

 

Organisatie

Wilt u weten hoe Roebia Zorg haar organisatie heeft ingericht? Hier leest u daar meer over.

Wat mag u van Roebia verwachten?

Zorg bij u thuis, volledig afgestemd op uw behoeftes

In ons zorgaanbod gaan we altijd uit van uw persoonlijke wensen en behoeftes en houden we rekening met verschillende culturele gebruiken rondom gezondheid.

Deskundigheid
Als u verpleging, verzorging, begeleiding, of welke vorm van hulp dan ook nodig heeft, staan onze gespecialiseerde medewerkers voor u klaar. Ons zorgaanbod is altijd afgestemd op uw persoonlijke leefomstandigheden én financiële mogelijkheden. Bij Roebia Zorg kennen wij de weg in de zorg en kunnen deze ook regelen. Roebia neemt verder ook alle administratieve handelingen voor haar rekening.

Betrouwbaarheid
Een complexe zorgvraag of een simpele, Roebia Zorg is 24-uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Wij kennen geen wachtlijsten. De medewerkers van Roebia zijn altijd dicht in de buurt en bij een noodsituatie kunnen wij ook snel te hulp schieten.

Geborgenheid
Met een intakegesprek maken we kennis met elkaar en brengen we de zorgbehoeften in kaart. Samen bepalen we het zorgpakket en stellen we een zorgplan op. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. Bij Roebia heeft men dus een bepalende stem in de zorgverlening.

Roebia Zorg meer dan thuiszorg

Als u voor Roebia Zorg kiest, weet u waar u precies waar u aan toe bent:

  • Uw wensen staan centraal
  • Zorg die ú nodig heeft
  • Deskundig en dienstbaar personeel
  • Altijd een intakegesprek om uw zorgbehoeftes in kaart te brengen
  • Bewaking van zorgdoelen
  • Altijd inzage in uw eigen dossier

 

Kies ook voor Roebia Zorg

Onze normen

Bewaking van kwaliteitszorg
Wie beter dan onze cliënten kunnen u vertellen dat wij kwaliteitszorg verlenen. De cliënten van Roebia Zorg geven de afgelopen jaren gemiddeld een 8 voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

Kwaliteitscontrole organisatie
Wij evalueren en controleren onze bedrijfsprocessen regelmatig. Roebia is dan ook al jaren ISO 9001-gecertificeerd. Dit is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie. ISO 9001-2018 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en verbetering.
Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de bewaking van kwaliteitszorg.

Thuiszorgpersoneel met diploma’s én ervaring
Alleen de beste zorgverleners die open staan voor multiculturele zorg zijn goed genoeg om aan de slag te gaan als zorgverlener bij Roebia Zorg.

Meer dan alleen een zorgverlener
Al het zorgpersoneel dat bij u thuiskomt is gekwalificeerd, ervaren, betrouwbaar en heeft hart voor de zorg, waardoor zij altijd alles op alles zetten om u passende zorg te bieden. Ze zijn bekent met verschillende culturen en gebruiken rondom gezondheid. Zo is het bijvoorbeeld ook fijn om een praatje te kunnen maken met uw zorgverlener in uw eigen taal.

Onafhankelijke meting
Roebia Zorg laat haar dienstverlening regelmatig kritisch onderzoeken met een onafhankelijke QC meting. Lees hier meer

Klachtenregeling
Het klachtenrecht van cliënten via instellingen voor de gezondheidszorg is een formeel recht. Roebia vindt cliënten niet met klachten moeten rond lopen, maar snel, makkelijk en onbezorgd hun klacht kunnen uiten. Daarvoor heeft Roebia een klachtenreglement opgesteld waardoor tot oplossingen komen en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Lees hier het volledige klachtenreglement.

Cliëntenraad
De cliëntenraad van Roebia Zorg behartigen de collectieve belangen van de cliënten van Roebia. De cliëntenraad kan advies uitbrengen over plannen van Roebia en over zaken die de cliënten aangaat. Cliënten kunnen dus via de cliëntenraad meepraten over het tot stand komen van besluiten van Roebia. In de cliëntenraad kunnen cliënten zitting nemen, maar ook hun familie en/of mantelzorger.

Mantelzorgbeleid
Roebia hecht grote waarde aan culturele gebruiken rondom gezondheid, leefomstandigheden, generatiekloven en gewoonte van cliënten, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Hierin ligt de kerntaak van de medewerker en is de bijdrage van mantelzorgers van groot belang. Met samenwerking kan de zorg zoveel mogelijk aansluiten bij wat de cliënt gewend is, en was, te doen. Het samen oplopen van medewerker en mantelzorger zorgt voor een hoge kwaliteit van leven. Om deze samenwerking vorm te geven heeft Roebia haar Mantelzorg Beleid op papier gezet. Neem contact met ons op als u meer wilt weten hierover.

 

 

Stichting Roebia Zorg

KvK: 39094857