Organisatie inrichting Stichting Roebia Zorg

Raad van Bestuur
De leiding van Stichting Roebia is in handen van de Raad van Bestuur en bestaat uit:

  • Mevrouw R. Karamatali

Goed toezicht is belangrijk. Roebia heeft daarom een Raad van Toezicht, een cliëntenraad en een onafhankelijke klachtencommissie.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht oefent haar taken onafhankelijk uit, op basis van statuten en reglementen. Deze zijn op hun beurt weer gerelateerd aan de Zorgbrede Governance code. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de Raad van Bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.

In de raad van Toezicht zitten;

  • Meneer J. Tertaas (voorzitter)
  • Meneer E. Van der Reis (lid)

Cliëntenraad
De cliëntenraad van Roebia Zorg behartigen de collectieve belangen van de cliënten van Roebia. De cliëntenraad kan advies uitbrengen over plannen van Roebia en over zaken die de cliënten aangaat. Cliënten kunnen dus via de cliëntenraad meepraten over het tot stand komen van besluiten van Roebia. In de cliëntenraad kunnen cliënten zitting nemen, maar ook hun familie en/of mantelzorger.

De cliëntenraad bestaat uit:

  • Meneer E. Molai
  • Meneer E. Bloklander

Klachtenregeling
Het klachtenrecht van cliënten via instellingen voor de gezondheidszorg is een formeel recht. Roebia vindt cliënten niet met klachten moeten rond lopen, maar snel, makkelijk en onbezorgd hun klacht kunnen uiten. Daarvoor heeft Roebia een klachtenreglement opgesteld waardoor tot oplossingen komen en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Lees hier het volledige klachtenreglement.